Klub.
Un club de la innovació i el coneixement és un bon instrument per generar comunitats on els seus membres puguin compartir allò que saben, però també uns valors i objectius comuns. La creació de coneixement depèn d’un context facilitador (‘enabling context’), basat en el ideal del pensament japonès de “BA”, que podríem traduir aproximadament com a “lloc”, i que pot tenir una dimensió física, mental i virtual. El coneixement és relacional i basat en la interacció humana, per tant, depèn en bona part de les relacions entre persones que es puguin establir, i no tant en fets o veritats.

Generar una comunitat de coneixement en xarxa és un dels aspectes clau a treballar, i en aquest sentit, és fonamental la capacitat de generar espais de trobada que vagin més enllà de les interaccions ‘formals’, i que, en un ambient de complicitat, els actors de la innovació coincideixin en l’espai i el temps, sigui en una intranet, una jornada, un esmorzar o una exposició. Aquesta interacció estableix relacions, i, mentre que l’intercanvi de coneixement genera innovació, la generació d’intercanvi en un marc estable, com el d’un “club”, afavoreix la creació d’una identitat per al grup. L’aposta per crear un espai d’innovació amb trets propis que el posicionin diferenciadament a l’entorn, és l’estratègia clau de consolidació de l’Innovation & Knowledge Club.

La creació d’entorns que promouen una sèrie de valors com la qualitat en el treball, la no aversió al risc i l’impuls de la creativitat, són elements que formen part de la tasca d’un centre d’innovació, que es visualitza com una font de novetats per a les empreses que busquen aquest coneixement, però també com un entorn receptiu i estimulant pels emprenedors que busquen el recolzament necessari per dur endavant els seus projectes.

En aquest sentit, cal donar una especial importància a la generació d’un espai físic que funcioni com a element de referència, i que alhora esdevé un punt emblemàtic i visualitza el concepte diferenciador del “club”, posicionant-lo en el seu entorn d’influència. L’Innovation & Knowledge Club ha de ser capaç de gestionar dos elements clau que fan possible la interacció entre els actors de la innovació: la generació d’un llenguatge comú –promovent una cultura de la innovació pròpia– i la possibilitat d’establir una interacció física entre ells, amb la posada en joc d’un espai de trobada comú.